Wyszukiwarka Metryk parafialnych

Metryki parafii Boglewice[00008] od 1763 do 1913 r.

Baza zawiera 22.tys689 rekordów. Dodatkowo zgony 1946-1965

---------------------------------------------------------

Szukane Imię i Nazwisko osoby

(wpisz w okna poniżej OSOBA Nazwisko wymagane - priorytet szukania)

---OSOBA---

...Nazwisko -ważna płeć

...Imię

---RODZICE OSOBY---

...Imię ojca

...Imię matki

...Nazwisko matki

---MAŁŻONEK OSOBY---

...Nazwisko i imię

---------------------------------------------------------

Po wpisaniu min(2-ch znaków wielkość liter bez znaczenia ,ale NAZWISKO jest wymagane)naciśnij przycisk Szukaj. Wyszukując Małżonka wpisujemy tylko np. Walczak Marianna. Typy wyszukiwania to: "po osobie","po rodzicach","po małżonku".
Wyszukiwarka rozróżnia płeć OSOBY.[Kowalsk(i)(a)].

Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w odrębnym oknie.Wpisanie dla OSOBY imienia zmniejsza ilość wyświetlanych wyników.

Klick na link wybrane go numeru metryki(wynik wyszukiwania) przenosi do strony skanu metryki odpowiedniego rocznika księgi parafialnej i odpowiedniego zdarzenia(Urodzenia/Chrzty,Małżeństwa/Śluby,Zgony/Śmierć).W wynikach wyszukiwania w kolumnieZdarz/Rok zapis np. Z1855 oznacza zgon zapisany w księdze zgonów w roczniku 1855.
Istotny fakt,
szczególnie zapisy w księgach urodzonych, iż data urodzin/chrztu nie pokrywa się z faktyczną datą urodzenia.Np. urodzony 1 maja roku 1850 , został zapisany w księgach urodzeń dopiero w roczniku 1852 ale z faktyczną datą urodzenia/chrztu.Nr metryki podany jest dla rocznika zapisania w księdze parafialnej.Zapisy w kol.Małżonek ż1,2,3 itd . to kolejne żony (dla osoby mężczyzna) ,m1,2,3 to kolejni mężowie (dla osoby kobieta).Dla Aktów Małżeństwa ostatni zapis np.ż3 to aktualna żona dla tego numeru aktu.Kol Płeć M-mężczyzna ,F-kobieta.Kolumna Małżonek dotyczy wyłącznie aktów zgonów osoby(pozostawił(a) po sobie) lub aktów małżeństwa osoby ,choć wielokrotnie spotykane zapisy na "marginesie" przy np. aktach urodzenia jako jedyny akt istniejący w tej parafii dotyczący osoby.(brak aktu zgonu i małżeństw tej osoby).